Мукачево. ДНЗ № 30
 
Вітаємо на сайті нашого садочка!

Сторінка медичної сестри

Старша медична сестра 

 

Гавришко Марія Федорівна

 

10 заповідей вакцинації

 

1. Не відмовляй в вакцинації жодній дитині, всі діти мають право на захист від хвороб.
2. Просвітляй розум тих, хто не виконує своєї місії - захищати нащадків від інфекцій.
3. Перед вакцинацією отримай згоду свого пацієнта.
4. Стався до вакцин дбайливо, з благоговінням, використовуй їх бережливо.
5. Не бійся одномоментного введення декількох вакцин.
6. Ніколи не зменшуй дози, яка рекомендована.
7. Не відкладай на завтра вакцинацію, яка повинна бути проведена сьогодні.
8. Не починай курсу вакцинації наново, якщо якась доза введена із запізненням.
9. Будь відкритим до змін в календарі і дотримуйся рекомендованих спеціалістами схем вакцинації.
10. Не забувай ті часи, коли твої предки страждали від хвороб за відсутності вакцин.
Для прийняття правильного рішення недостатньо отримати правдиву інформацію та бути впевненим, інформація повинна надходити від людей, яким довіряють. 
На сьогодні існують вакцини, які допоможуть зберегти життя та здоров'я вам та вашим дітям. 
Рішення за вами!

Скільки коштує те, що захищає людське життя? 
Воно не має ціни.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ДІТЕЙ

Щеплення дітей - відповідальне завдання медичних працівників, яке вимагає проведення оглядів кожної дитини, докладного вивчення її медичної картки, а також заповнення відповідної документації до і після проведення вакцинації. Усе це регламентує низка правил. Також важливо дізнатися, чи не передбачає стан здоров'я дитини особливої схеми щеплення, і провести вакцинацію відповідно до неї.
Правила проведення вакцинації дітей
Профілактика інфекційних захворювань базується на врахуванні їх епідеміологічних закономірностей. Поширення інфекції мож¬ливе за умови реалізації трьох ланок епідеміологічного ланцюжка: 
джерело інфекції, 
механізм передачі, 
сприйнятливий організм. 
Відповідно профілактичні заходи здійснюються у трьох основних напрямах і передбачають:
організаційні заходи (ізоляція хворих, карантин тих, хто контактує з хворими), 
спеціальні санітарні заходи в осередку інфекції (дезінфекція, дезінсекція, дератизація),
специ¬фічну і неспецифічну профілактики.
У боротьбі з інфекційними захворюваннями пріоритетне значен¬ня мають методи специфічної профілактики, тобто вакцинація. Ме¬тою вакцинації є створення специфічної несприятливості організму до збудників інфекційного захворювання. Для того, щоб не було загро¬зи масовості інфекційного захворювання серед дітей у дошкільному закладі, відсоток щеплених дітей у ньому має сягати не менше 95%. Якщо ж цей показник є меншим, інфекції поширюватимуться.
В Україні при вирішенні питань специфічної профілактики низки інфекційних захворювань керуються наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних пре¬паратів» від 16.09.2011 № 595 (далі - Наказ № 595). Зокрема, цим на¬казом затверджено Рекомендовані інтервали між вакцинацією для профілактики кору, паротиту, краснухи і вітряної віспи та введен¬ням препаратів крові, що містять специфічні антитіла (див. Додаток 1) та Щеплення ВІЛ-інфікованих осіб (див. Додаток 2).
Також цим наказом затверджено такі важливі документи:
Календар профілактичних щеплень в Україні (далі - Календар);
Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики;
Перелік медичних протипоказань до проведення профілак¬тичних щеплень;
Інструкція щодо організації епідеміологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації при застосу¬ванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного; 
Положення про оперативне реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку; 
Положення про групу оперативного реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, антоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку;
Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через
аптечну мережу;
Порядок забезпечення належних умов зберігання, тран¬спортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні.
Згідно з пунктом 5 Календаря вакцинація (щеплення, імунізація)- це створення штучного імунітету у людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини чи анатоксину в її організм. Відповідно до Календаря обов'язкова вакцинація за віком проводиться проти таких основних інфекцій: 
туберкульоз; 
вірусний гепатит В; 
дифтерія; 
кашлюк;
правець;
поліомієліт;
гемофільна інфекція; 
кір;
краснуха;
епідемічний паротит.
Існують щеплення за епідемічними показаннями на ендемічних і ензоотичних територіях (туляремія, бруцельоз, кліщовий енцефаліт, черевний тиф та інші), також існують рекомендовані щеплення (грип, вірусний гепатит А і В, менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, папіломавірусна інфекція, пневмококова інфекція тощо) та щеплення за станом здоров'я (грип, пневмококова інфекція, Hib-інфекція, вітряна віспа, менінгококова інфекція, вірус-ний гепатит В і А).
Дії перед проведенням вакцинації
Проведення щеплення - дуже відповідальний момент і передбачає виконання конкретних дій.
Перед щепленням лікар має:
зібрати епідеміологічний анамнез (дані про контакти дитини з інфекційними хворими, наявність у дитини скарг, що свідчать про гострі захворювання у неї, оцінка даних про реакції на попередні введення вакцин, особливості поствакцинального періоду); 
оцінити стан дитини шляхом фізикального обстеження, термометрії;
за необхідності і за показаннями запропонувати провести дитині лабораторне обстеження (загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі), отримати консультацію спеціалістів.
Огляди осіб віком до 18 років здійснюють за присутності батьків або опікунів, піклувальників, або інших законних представників безпосередньо у день вакцинації. У разі проведення щеплення чи туберкулінодіагностики у дошкільних закладах чи загальноосвітніх навчальних закладах медичні огляди проводять у присутності медичного працівника.
У первинній медичній документації лікар робить запис, де відображає результати термометрії, об'єктивного огляду дитини і висновок про стан здоров'я дитини, що або дозволяє, або забороняє проведення щеплення дитини, з вказівкою вакцини, якою дитину будуть вакцинувати.
Первинна медична документація:
форма № 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.1999 № 302
форма № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.1999 № 302
форма № ОбЗ/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.01.2006 № 1